Steun ons

Het basiskapitaal van het Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap komt uit een particuliere nalatenschap. De Stichting heeft besloten om de activiteiten niet afhankelijk te maken van de jaarlijkse opbrengst van dat kapitaal (rente en dividend), maar heeft een plan gemaakt waarmee zij zo’n vijftien jaar vooruit kan. Daarnaast werft de Stichting extra middelen voor nieuwe activiteiten én om na die vijftien jaar door te kunnen gaan met het verwezenlijken van haar idealen.

 

ANBI

Het Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, of ANBI. Dat betekent dat – boven en tot een vastgestelde drempel – een gift aan ons fonds aftrekbaar is van het inkomen. De drempels gelden niet als u uw gift in een schriftelijke overeenkomst voor minimaal vijf jaar vastlegt. Informatie hierover kunt u inwinnen bij onze penningmeester.

U kunt uw gift overmaken op NL 06 TRIO 0320 2131 29, t.n.v. Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap.

Download jaarverslag 2022
Download jaarverslag 2021

KVK nummer 80823564
RSIN 861814174

STEUN ONS
Women’s March Amsterdam maart 2020. © Mac Vijn.