Contact

Het fonds bepaalt zelf de activiteiten die zij financieel wil ondersteunen, er kunnen geen aanvragen worden gedaan.

Wel kunt u suggesties doen voor dissertaties die in aanmerking komen voor de Dissertatieprijs of publieksgerichte producten die kunnen meedingen naar de Feministische Impact Prijs.

Mail naar info@fcgenderenwetenschap.nl