FC Gender&wetenschap stimuleert de verspreiding van feministische kennis, met een accent op historische kennis en kritische reflectie op cultuur en wetenschap, vanuit een intersectioneel en inclusief perspectief. Dit doet het fonds door financiering van door het fonds zelfgekozen doelen.

Op 27 oktober 2023 is voor de eerste keer de Dissertatieprijs toegekend. De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse symposium van de Nederlandse Onderzoekschool Gender Studies.

HOME
Bijeenkomst georganiseerd door Stichting Landelijk Overleg Vrouwenstudies (SLOV). Utrecht, 2 oktober 1982. © Robertine Romeny

Waarom dit fonds?

Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt.
(Simone de Beauvoir 1948)

In de context van het feminisme van de jaren zeventig ontdekten vrouwen mede op grond van een klassiek werk als Simone de Beauvoirs Tweede Sekse de ernst en de reikwijdte van gender: de vele manieren waarop in verschillende tijden en plaatsen vrouwen tot vrouwen (en mannen tot mannen worden gemaakt). Dat gebeurt in een dominant cultureel denkkader waarin mannen (mannelijkheid) fungeren als standaard en vrouwen (vrouwelijkheid) als de afwijking daarvan. Daarom kwamen vrouwen in de standaard wetenschappelijke geschiedschrijving nauwelijks tot niet voor, was er in de economie alleen aandacht voor betaalde (mannen)arbeid, en was medische kennis voornamelijk gebaseerd op onderzoek naar mannenlichamen.

Sindsdien hebben feministen veel werk verzet op het gebied van de ontwikkeling van kennis en cultuurproducten over de werking van gender in menselijke verhoudingen. Zij zijn er op gepromoveerd, hebben boeken en tijdschriften volgeschreven, onderzoeksinstituten opgericht, tentoonstellingen gemaakt, theatervoorstellingen op de planken gebracht en documentaires uitgebracht.

Maar nog niet zo lang geleden klapten vrouwelijke ministers uit de school dat zij in het kabinetsberaad minder de kans hadden dan mannen om hun zegje te doen. Prominente vrouwelijke politici blijken in de publieke media minder aandacht te krijgen dan hun mannelijke collega’s, terwijl zij op sociale media worden geconfronteerd met omvangrijk seksisme. Ook berichtte een ‘dichteres van het vaderland’ over de aanhoudende ongelijkheid in recensies van mannelijke en vrouwelijke auteurs en laat onderzoek steeds opnieuw zien dat er in alle beroepsgroepen een gender pay gap bestaat.

Daarom wil het fonds meer aandacht vragen voor kennis over gender en bijdragen aan de verdere verspreiding ervan.