Over het fonds

Het Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap is op 4 november 2020 te Groningen opgericht bij Lambeck Harms Notarissen te Groningen. Het initiatief voor het fonds werd genomen door Prof. dr. em. Mineke Bosch en de vormgeving kwam tot stand in samenspraak met (beoogde) adviseurs en bestuursleden. Het beginkapitaal van het fonds komt uit de nalatenschap van Sytske Schreuder (1942-2020). Daarnaast zijn voor een periode van tien jaar enkele jaarlijkse donaties toegezegd.

Alle bestuursleden en leden van de adviesraad verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

 

Bestuur

Prof. dr. em. C.W. (Mineke) Bosch (voorzitter)
Drs. L.W. (Leontine) Bijleveld (penningmeester)
Dr. A.J.C. (Tanny) Dobbelaar
Dr. M.H. (Marijke) Huisman (secretaris)
Drs. M. (Marjolein) Nieboer
Prof. dr. C.G. (Catrien) Santing

 

Adviesraad

Prof. dr. em. R.L. (Rosemarie) Buikema
Prof. dr. em. M.C.R. (Maria) Grever
Drs. A.J. (Dineke) Stam
Prof. dr. K. (Kathrin) Thiele
Prof. dr. K.J. (Kaat) Wils

 

Alle bestuursleden en leden van de adviesraad verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

OVER HET FONDS
Vrouwelijke hoogleraren aan de Rijksuniversiteit Groningen, juni 2013