Dissertatieprijs Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap 2023 voor Benedicta Deogratias

Op vrijdag 27 oktober 2023 werd in de Tuinzaal van het Centraal Museum in Utrecht voor het eerst de Dissertatieprijs van het FC Gender&wetenschap uitgereikt voor het beste feministische proefschrift dat tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2022 aan een Nederlandse universiteit werd verdedigd. Deze uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse NOG Day 2023.

 

Dissertatieprijs2023-108
Laureaten met jury en bestuur © Jos Kuklewski v.l.n.r. Marijke Huisman (secretaris bestuur), Prof. Marian Mourits (jury), Sophie van den Elzen (eervolle vermelding), Benedicta Deogratias (laureaat), Prof. Rosemarie Buikema (vz jury), Prof. Mineke Bosch (vz bestuur), Prof. Maria Grever (jury, Raad van Advies), Leontine Bijleveld (penningmeester), Dineke Stam (Raad van Advies), Katrin Thiele (Raad van Advies)

Na een kort inleidend woord door de voorzitter van het fonds, Prof. em. Mineke Bosch, gaven beide genomineerden Dr. Benedicta Deogratias en Dr. Sophie van den Elzen een korte impressie van hun onderzoek. Vervolgens las de voorzitter van de multidisciplinaire jury, Prof. em. Rosemarie Buikema, het klinkende juryrapport voor en overhandigde zij een fraai vormgegeven oorkonde met daarop het geldbedrag aan de eerste winnares van de Dissertatieprijs:

Dr. Benedicta Deogratias voor haar juridische proefschrift Trapped in a Religious Marriage: A Human Rights Perspective on the Phenomenon of Marital Captivity. (Maastricht 2020)
Het juryrapport kunt u hier lezen.

Dr. Sophie van den Elzen ontving eveneens een oorkonde met een eervolle vermelding voor haar historische proefschrift Antislavery in the Transnational Movement for Women’s Rights, 1832-1914: A Study of Memory Work. (Utrecht 2021)
Het juryrapport over de tweede dissertatie is hier te vinden.

Na de ceremonie volgde een kort interview met beide onderzoeksters. De feestelijke uitreiking werd goed bezocht.

Dissertatieprijs2023-077
Introductie FC Gender&wetenschap door voorzitter Prof. em. Mineke Bosch, © Jos Kuklewski
4pA28
Dr. Benedicta Deogratias tijdens haar pitch, © Jos Kuklewski
Dissertatieprijs2023-091
Dr. Sophie van den Elzen tijdens haar pitch, © Jos Kuklewski
Dissertatieprijs2023-099
Juryrapport door jury voorzitter Prof. Dr. Rosemarie Buikema, © Jos Kuklewski
Dissertatieprijs2023-071
Interview met de winnaressen, © Jos Kuklewski

Het bestuur stelde in oktober 2022 een reglement voor de toekenning van de dissertatieprijs vast. Download reglement.
Download persbericht NL/ENG.
De jury maakte in augustus 2023 een shortlist van 2 dissertaties bekend.

In de  brede jury  onder voorzitterschap van Prof. Dr. Rosemarie Buikema zijn veel disciplines vertegenwoordigd.

Jury dissertatieprijs 2023

Prof. Dr. Rosemarie Buikema (Universiteit van Utrecht), juryvoorzitter
Prof. Dr. em. Maria Grever (Erasmus Universiteit)
Prof. Dr. Liesbeth Lijnzaad (Maastricht University)
Prof. Dr. Marian Mourits (Rijksuniversiteit Groningen)
Prof. Dr. Petra Rudolf (Rijksuniversiteit Groningen)